Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban chỉ đạo 35 huyện Đầm Hà triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 4/3, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, sơ kết quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ 35 huyện chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, BCĐ 35 huyện đã tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện; chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt kết quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng. Công tác thông tin, tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng được tăng cường.  Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký  Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ cộng tác tác viên đã thường xuyên nêu cao tinh thần, trách nhiêm, phát huy hiệu quả của hệ thống mạng xã hội; thành lập và duy trì các kênh thông tin để kịp thời chia sẻ những thông tin tích cực, gương tốt, việc tốt, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch; chủ động nắm bắt, nghiên cứu, dự báo tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 huyện và cơ sở.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ 35 huyện đề nghị trong thời gian tới, cơ quan Thường trực BCĐ 35 huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo và diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng; theo dõi, kiểm soát, kịp thời xử lý các thôn tin xấu, quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội đặc biệt là các hoạt động trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. BCĐ 35 các xã, thị trấn tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng kế hoạch trển khai thực hiện. Thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)