Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà về việc thực hiện Chỉ thị số 45 – CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 4/3/, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 45 – CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. Làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các ban, cơ quan Đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo UBMTTQ; Trưởng ban tiếp công dân huyện.

Thực hiện Chỉ thị 45 – CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy,, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện, các xã thị trấn triển khai tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh , của huyện, Ủy ban bầu cử các cấp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại huyện được thực hiện theo luật định, bám sát tiến độ, kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn. Ủy ban bầu cử huyện đã ra quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 9 đơn vị bầu ở 9 đơn vị hành chính cấp xã. Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, ban hành kế hoạch của Ủy ban bầu cử cấp mình. Tiến hành thống kê, rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, thống kê sơ bộ số lượng cử tri, dự kiến số lượng khu vực bỏ phiếu, thành phần nhân sự tham gia ban bầu cử, các tổ bầu cử. Ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn. Thông báo địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Các xã thị trấn đã tổ chức song hội nghị hiệp thương lần thứ nhất , kết quả hiệp thương đều đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Ủy ban Bầu cử huyện đã tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bước 1, triển khai nhiệm vụ bước 2 công tác bầu cử.

Đại biểu phát biểu ý kiến 

Về công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo. Việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban tiếp công dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc. Huyện đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc đơn thư kéo dài, đảm bảo quyền lợi công dân và phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid – 19 nên đến nay chưa phát sinh đơn thư.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu và qua giám sát thực tế tại các xã, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của huyện Đầm Hà và đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống sóng phát thanh tới từng khu dân cư, từng hộ dân. Trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, cần rà soát các vụ việc, nắm diễn biến, có phương án giải quyết các vụ việc phát sinh, phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)