Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội đồng nhân dân xã Quảng Tân tổ chức kỳ họp bất thường thống nhất chủ trương sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân

Sáng ngày 16/9/2019, HĐND xã Quảng Tân khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9 – kỳ họp bất thường để thường thống nhất chủ trương sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân thành một đơn vị hành chính cấp xã mới. Đến dự có đồng chí Đào Biên Thùy – Phó chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ huyện.

Tại kì họp, UBND xã báo cáo tóm tắt Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã (xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân), huyện Đầm Hà; trình bày tờ trình về việc đề nghị thống nhất thông qua Đề án sáp nhập; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân thành 1 đơn vị hành chính, đặt tên xã sau sáp nhập là xã Quảng Tân; báo cáo của Ban Pháp chế HĐND xã về thẩm tra báo cáo của UBND xã về kết quả lấy ý kiến cử tri. Qua công tác lấy phiếu ý kiến cử tri có 99,26% cử tri xã Quảng Tân đồng ý với Đề án sắp xếp, sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân để thành 1 đơn vị hành chính cấp xã mới.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

Theo Đề án sau khi sáp nhập xã Quảng Tân mới có 11 thôn với diện tích 15,41 km2 và dân số 5.644 người… Việc sáp nhập hai đơn vị hành chính này nhằm thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền đại phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính… Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, 100% đại biểu HĐND xã có mặt tại kỳ họp đã quyết nghị thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân thành 1 đơn vị hành chính cấp xã với tên gọi mới là xã Quảng Tân.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà