Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND xã Quảng Lợi kỳ họp bất thường về sáp nhập địa phương

Sáng ngày 16/9/2019, HĐND xã Quảng Lợi khóa XV, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về nhập xã Quảng Lợi và xã Quảng Tân, thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập. Đến dự, có Đ/c Đặng Văn Tuấn – Ủy viên Ban thường vụ HU, Phó chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Phạm Văn Kha – Phó chủ tịch UBND huyện.

Tại kỳ họp, UBND xã Quảng Lợi báo cáo tóm tắt về nội dung Đề án sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, dự thảo Nghị quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân. Theo đó, quy mô nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Quảng Lợi là trên 9,39 km2 và dân số trên 2500 người của xã, dự kiến sau khi sáp nhập vào xã Quảng Tân, diện tích tự nhiên của xã Quảng Tân là 15,4 km2, dân số trên 5600 người với 11 thôn. Qua triển khai lấy ý kiến cử tri đồng ý tán thành đề án sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân tại xã Quảng Lợi đạt 84%.

Đồng chí Phạm Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Đ/c Phạm Văn Kha – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Lợi, sự đồng thuận nhất trí của cử tri trên địa bàn xã trong thực hiện các bước, quy trình thực hiện Đề án. Đồng chí nhấn mạnh: Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn là việc làm cần thiết, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước, bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Qua kỳ họp này, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND của xã cần tiếp tục tuyên truyền cho cử tri hiểu, tán thành, ủng hộ chủ trương này, đồng thuận phấn khởi thi đua lao động và hoàn thành tốt hơn trên mỗi nhiệm vụ công tác; Chuẩn bị tốt mọi mặt để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện sẽ diễn ra vào tháng 5/2020.

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu, 100% đại biểu HĐND xã Quảng Lợi có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sát nhập Quảng Lợi vào xã Quảng Tân.

                                                                             Tiến Cường – TTTT&VH