Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện họp thống nhất một số nội dung quan trọng

Ngày 4/9, HĐND đã tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tới dự có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tại huyện Đầm Hà. Theo đó, trong thời gian qua, huyện đã bám sát các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, chính quyền, chủ đầu tư thực hiện  tốt việc xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tăng cường huy động, lòng ghép các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình. Các công trình sau khi đầu tư đều được khai thác, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang nâng cấp đô thị theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.  Đến nay, huyện đã hoàn thành quyết toán 84/89 công trình. Tổng số nợ xây dựng cơ bản là 3,813 tỷ đồng với các công trình thuộc nhóm C,  nhiệm vụ chi ngân sách huyện. Năm 2020, huyện đã bố trí dự nguồn thanh toán nợ với số vốn 4,693 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch đầu tư công thường xuyên được quan tâm. Giai đoạn 2016 – 2020, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra Huyện ủy đã tổ chức 14 cuộc thanh tra về chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, thực hiện đầu tư công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; thanh tra 28 công trình trước khi phê duyệt quyết toán. Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh, các sở đã tiến hành kiểm toán, thanh tra 4 cuộc tại 92 coog trình và các nội dung liên quan của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Thanh tra huyện thực hiện thanh tra 38 công trình.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Biên Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, thư ký HĐND huyện tiếp thu, tổng hợp, bổ sung hoàn thiện báo cáo. Đề nghị UBND huyện phối hợp, chủ đạo công tác chuyên môn chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp HĐND huyện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/9.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)