Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gủi tới kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V.

Sáng ngày 13/12, HĐND huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V và các kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại kỳ họp HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UB MTTQ; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 và các kiến nghị theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND huyện khóa V; Thông báo kết luận số 134/TB-TTHĐND ngày 07/11/2022 của Thường trực HĐND huyện. Qua giám sát cho thấy, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì hoặc phối hợp giải quyết đối với các nội dung kiến nghị. Đối với những kiến nghị do những nguyên nhân khách quan liên quan đến chủ trương, nguồn lực… chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, đã được UBND huyện chỉ đạo cơ bản làm rõ để thông tin tới cử tri. Một số kiến nghị đã được giải quyết có kết quả nhận được sự đồng tình của cử tri, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng, tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tích cực triển khai, thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri theo phân công của UBND huyện; quá trình giải quyết đã chủ động phối hợp, rà soát, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện đã đề cao trách nhiệm, thực hiện khảo sát, thẩm tra việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn vị và báo cáo Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện nội dung này; đồng thời qua hoạt động giám sát đã có kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng về những khó khăn và giải pháp để sớm giải quyết có kết quả những kiến nghị của cử tri.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện hằng tháng tiến hành kiểm điểm kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, phản ánh của nhân dân; hằng quý có báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện nhằm tăng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong việc phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri; chỉ đạo giải quyết các kiến nghị còn chưa dứt điểm, xác định lộ trình giải quyết, có cam kết cụ thể về tiến độ, mốc thời gian hoàn thành để thông tin tới các ban, các tổ, đại biểu HĐND huyện và cử tri để theo dõi, giám sát theo quy định; đối với cơ quan, đơn vị chậm giải quyết các kiến nghị của cử tri phải tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc chậm xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát và thông tin tới cử tri và nhân dân về kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri; thường xuyên nắm bắt, giám sát kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện trong hoạt động tiếp xúc cử tri và tổng hợp kiến nghị cử tri theo hướng đổi mới, đúng quy định; các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình trong Nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở.

                                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)