Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 12/12, Ban chấp hành huyện Đầm Hà khóa XXV (nhiệm kỳ 2020 – 2025)  đã tổ chức hội nghị lần thứ 19 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, đạt kết quả tích cực. 22/22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất 3 khu vực 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất Nông, Lâm, Thuỷ sản tăng 13,4% CK; Giá trị sản xuất CN, TTCN – XD tăng 23,8% CK; Doanh thu Thương mại, Dịch vụ tăng 16,9% CK. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 851.284 triệu đồng, đạt 142% dự toán tỉnh giao, 141% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư được tăng cường. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Trong năm, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2023, huyện xác định một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ phát triển kinh tế đạt 18,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 3.950 USD. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 210 tỷ đồng. Huyện không còn hộ nghèo; hộ cận nghèo giảm còn dưới 0,45%. Triển khai xây dựng xã Đại Bình, Tân Lập đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xã Quảng An, Quảng Lâm đạt nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ 4% trở lên.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, kế hoạch thu chi ngân sách năm 2023; Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2022, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư năm 2023; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm về phương hướng, nhiệm vụ 2023; dự thảo Chương trình công tác của BCH, BTV Huyên ủy năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát của huyện năm 2023.

Các đại biểu chất vấn tại hội nghị.

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT trả lời chất vấn tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Tòa án nhân dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy về một số vấn đề: giải quyết tranh chấp đất đai; giải pháp khắc phục tình trạng người dân tự ý xây dựng mồ mả tại các khu vực huyện đã có văn bản không cho phép, không có quy hoạch, tự ý lấn, chiếm, chuyển mục đích đất nông nghiệp để xây lăng, mộ; việc triển khai thực hiện Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi  diện tích đất trồng cây hàng năm khác sang cây ăn quả, đặc biệt là chuyển đổi 70ha rừng sản xuất sang trồng cây ăn quả.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, BCH Đảng bộ huyện tiếp thu, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Về nhiệm vụ năm 2023, huyện xác định mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tích cực triển khai các quy hoạch, hạ tầng cụm công nghiệp, dự án đô thị; huy động mọi nguồn lực để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững; duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt của Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh. Về chỉ tiêu: bám sát vào các chỉ tiêu, Nghị quyết của tỉnh, bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Về giải pháp, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả, linh hoạt công tác phòng, chống dịch ; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ; tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị ; tăng cường công tác kiểm ta, giám sát, kỷ luật Đảng ; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân ; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua ; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; triển khai hiệu quả Đề án trồng cây ăn quả; đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển sản phẩm OCOP;  nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, triển khai các quy hoạch; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược; thực hiện hiệu quả 3 chương trình 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm phát triển văn hóa xã hội, giáo dục, y tế; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)