Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban với Bí thư Chi bộ Trưởng thôn Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn bản khu phố quý III/2023

Chiều ngày 26/9, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các đồng chí Bí thư Chi bộ Trưởng thôn Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố quý III/2023. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện, Trưởng Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị tại kỳ giao ban trước

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ  thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023; Báo cáo kết quả giải quyết đề xuất, kiến nghị của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn bản khu phố tại kỳ giao ban quý II/2023. Theo đó trong 9 tháng năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Tinh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu đề ra trong 9 tháng đã cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Chú trọng, quyết tâm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nghiêm túc thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vi phạm đã được chỉ ra tại các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Kinh tế xã hội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển khá; một số chỉ tiêu kế hoạch, vượt so với KH và cùng kỳ năm trước. Công tác Quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường và chuyển đổi số được tăng cường. Huyện Đầm Hà đã được phê duyệt quy hoạch vùng huyện, quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư dự án công trình trọng điểm. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát được quan tâm triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Dân chủ tiếp tục được mở rộng, công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân được quan tâm và đạt kết quả tốt. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

Đại biểu phát biếu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu bày tỏ vui mừng, phấn khởi về những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2023, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến điện, nước sạch, thu hút cán bộ trẻ tham gia vào hoạt động thôn, bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Các ý kiến kiến nghị của các đại biểu đã được đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trả lời làm rõ.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả các thôn, bản, khu phố đạt được trong 9 tháng năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn, các thôn, bản, khu phố quan tâm thực hiện trong thời gian tới: tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; quan tâm phát triển đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2023; các xã thị trấn rà soát lại các tuyến đường mẫu, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân duy trì hiệu quả phong trào Ngày chủ nhật xanh; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quan tâm Quy hoach vùng huyện; tiếp tục quan tâm giải quyết các đơn thư kiến nghị của công dân; nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo; Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2023.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)