Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 7/9, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư giai đoạn 2016 – 2021; báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022. Theo đó, giai đoạn 2016 – 2021 toàn huyện có 50 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Trong đó, đến nay còn 19 công trình chưa lập quyết toán A-B, chưa trình thẩm tra quyết toán. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 31/8/2022, đã thực hiện giải ngân 245,836 tỷ đồng; đạt 50,41% kế hoạch vốn; đạt 70,23% tiến độ thu ngân sách huyện.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc; giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các xã, thị trấn, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh, huyện về triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2022; tập trung rà soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ quyết toán dứt điểm các dự án, công trình; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời xử lý các vướng mắc để nhà thầu thực hiện dự án; tập trung rà soát lại các nguồn vốn, tham mưu phương án điều chuyển vốn; quan tâm đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Tỉnh.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)