Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Sáng ngày 7/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xét công dận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp phụ trách, theo dõi lập hồ sơ xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao của UBND huyện; UBND các xã; lãnh đạo, cán bộ văn phòng điều phối nông thôn mới huyện.

Năm 2022 huyện Đầm Hà đặt ra mục tiêu phấn đấu huyện đạt NTM nâng cao, để thực hiện mục tiêu này, huyện đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí của chương trình. Đến nay, huyện Đầm Hà được công nhận đạt chuẩn NTM, 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Qua rà soát huyện đã đạt 7/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao, đạt 33/38 chỉ tiêu. Trong đó các nhóm tiêu chí đã đạt gồm: tiêu chí về Quy hoạch; giao thông; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; Y tế – Văn hóa – Giáo dục; môi trường; an ninh trật tự – Hành chính công. Huyên đang tập trung chỉ đạo các xã triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt như hạ tầng giao thông sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng xã thông minh; bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu về giáo dục; các chỉ tiêu và chất lượng môi trường sống; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn…

Đồng chí Phạm Văn Trưởng, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn quy trình lập hồ sơ

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Trưởng, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn cách xây dựng đề cương, báo cáo, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí, quy trình lập hồ sơ đề nghị Chính phủ xét công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)