Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 4/6, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về công tác giao đất giao rừng cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng đối với diện tích do UBND xã, thị trấn quản lý cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, bản, khu phố trên địa bàn; chỉ đạo rà soát quỹ đất rừng và phê duyệt Phương án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng theo quy định. Đến nay, đã có 323 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Đề án.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Tài nguyên & môi trường tiếp tục phối hợp với Hạt Kiểm lâm, các xã, thị trấn rà soát tổng thể, đánh giá diện tích, hiện trạng, triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả kiểm tra, rà soát các trường hợp sử dụng mặt nước, khu vực biển và đề xuất phương án giao, cho thuê khu vực biển trên địa bàn huyện; Báo cáo bổ sung nguồn gốc hiện trạng sử dụng đất đối với khu đất xin chủ trương ủy quyền đấu giá thực hiện Dự án xây dựng xưởng chế biến hải sản tại thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập theo Công văn số 2881/TNMT-QHKH ngày 1/6/2022 của Sở Tài nguyên & môi trường; Báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ trình HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục các dự án Nhà nước thu hồi đất tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh theo Công văn số 2900/TNMT-QHKH ngày 1/6/2022 của Sở Tài nguyên & môi trường; Báo cáo đề xuất nhu cầu bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 1809/KHĐT-THQH ngày 23/5/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư; Báo cáo tình hình triển khai các dự án ngoài KKT, KCN sử dụng vốn ngoài ngân sách cần tập trung hỗ trợ để đi vào hoạt động và khởi công năm 2022 theo Công văn số 290/BXTĐT-HĐ6 ngày 1/6/2022 của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)