Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 6/5, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện chủ đề công tác năm về “Đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2022 “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Công tác quy hoạch đạt kết quả tích cực. Huyện đã triển khai lập điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, quy hoạch mở rộng thị trấn trình phê duyệt. Đồng thời triển khai lập quy hoạch chung xây dựng các xã; chủ động điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 của 5 dự án để thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách; xác định các phân khu chức năng; triển khai lập hồ sơ xin thành lập 4/10 cụm công nghiệp; xây dựng danh mục thu hút đầu tư của tỉnh, huyện năm 2022 và giai đoạn 2023 – 2025 gồm 28 dự án; thành lập mới 4 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã; quan tâm tổ chức gặp gỡ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, bổ sung các phụ biểu liên quan đến doanh nghiệp thành lập mới; các doanh nghiệp, hợp tác xã còn hoạt động, các doanh nghiệp lãnh đạo huyện đã tiếp xúc; đánh giá hiệu quả công tác thu hút đầu tư; làm rõ kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Về giải pháp, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch; tập trung hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch, đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên những dự án động lực cho sự phát triển của huyện, dự án nằm trong các kết luận, chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, ký cam kết về lộ trình thực hiện dự án; rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và nâng cao các chỉ số ICT, DGI, PAR-INDEX, SIPAS; Kế hoạch thu gom, xử lí bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Đầm Hà trong trường học và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện; Kế hoạch triển khai mô hình Dân vận khéo “Phát triển kinh tế gia đình, thay đổi nếp sống, sinh hoạt và giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Quảng An”; Tình hình kết quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn và công tác tổ chức, cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời