Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Dực Yên: Lấy ý kiến người dân về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Ngày 6/5, xã Dực Yên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện về phê duyệt đề cương nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán lập Nhiệm vụ quy hoạch, Quy hoạch xây dựng chung xã Dực Yên đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện về phê duyệt đề cương nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát, lập Nhiệm vụ quy hoạch, Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm thương mại và dịch vụ thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên; Báo cáo dự thảo Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Theo đó, quy mô lập quy hoạch chung xây dựng xã Dực Yên là 2114,81 ha. Quy hoạch được thực hiện dựa trên tiềm năng, thế mạnh và điều kiện đặc thù của địa phương để xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững vừa phù hợp với bộ tiêu chí nông thôn mới, vừa phù hợp với định hướng phát triển theo đồ án quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, một số dự án đã được phê duyệt và những dự án đang được nghiên cứu trên địa bàn xã; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của huyện đến năm 2030 và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương: Phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng; phát triển các vùng trồng cây công nghiệp, lâm sản và cây ăn quả; chăn nuôi gia súc cho hiệu quả kinh tế cao; sản xuất chế biến sản phẩm nông, lâm sản kết hợp với phát triển du lịch.v.v.

Lãnh đạo xã Dực Yên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đã số người dân đều đồng thuận, nhất trí cao với Quy hoạch. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về quan tâm lồng ghép lợi ích của nhân dân, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua việc lấy ý kiến nhằm phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân dân đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của xã; làm cơ sở vững chắc để triển khai thành công Quy hoạch trong thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững của địa phương.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)