Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban UBND huyện

Ngày 4/5, UBND huyện Đầm Hà tổ chức họp giao ban, nghe các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp báo cáo kết quả về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Cho ý kiến về kết quả thực hiện giao dịch, chuyển nhượng đất đai trên địa bàn huyện từ 01/01/2022 đến nay, UBND huyện yêu cầu tăng cường kiểm soát theo đúng văn bản của Ủy ban huyện hàng tháng báo cáo. Đề nghị các văn phòng công chứng kiểm soát chặt chẽ, phối hợp đảm bảo trong việc thất thu tiền thuế. Đối với các xã yêu cầu hộ dân xác định rõ giá trị đất và tài sản trên đất khi chuyển nhượng. Phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp Kinh tế – Hạ tầng, các xã, thị trấn công bố các khu vực đã có quy hoạch.

Đại biểu báo cáo kết quả

Kết quả rà soát thực hiện giao đất, cho thuê đất tổng số đến nay có 32 hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án, trong đó có 03 trường hợp đã hết thời hạn thuê đất. Các dự án của tổ chức được giao đất, thuê đất gồm 27 tổ chức đều đang hoạt động sản xuất. UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã theo lĩnh vực, địa bàn quản lý chủ động kiểm tra những dự án của hộ gia đình, cá nhân chưa hoạt động hoặc hoạt động sản xuất chưa hiệu quả, chưa đúng mục địch ban đầu, một vài trường hợp được thuê đất từ nhiều năm trước ranh giới thuê nằm vào hành lang đê.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Cũng trong cuộc họp, UBND huyện đã cho ý kiến về kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Đầm Hà giai đoạn 2022-2025; Đề xuất nội dung trình kỳ họp chuyên đề ( dự kiến tháng 5) và kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh; Kết quả rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị ngành Y tế giai đoạn 2022 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

                                                                             Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)

Trả lời