Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 19/3/2024, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Huyện ủy để cho ý kiến về kết quả rà soát hiện trạng, phương án bố trí hạ tầng nước sạch và nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch; tiến độ triển khai các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024, phân bổ nguồn vốn, triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng.

Theo báo cáo của UBND huyện, hiện nay trên địa bàn huyện có 05 nhà máy xử lý nước sạch (trong đó có 04 nhà máy xử lý nước sạch nông thôn và 01 nhà máy xử lý nước trên địa bàn thị trấn Đầm Hà); hiện trạng đường ống cấp nước chưa đảm bảo cung cấp nước đến toàn bộ khu vực có dân cư trên địa bàn huyện; hệ thống nước sinh hoạt tự chảy từ các khe suối được triển khai chủ yếu tại 02 xã vùng cao (xã Quảng An, xã Quảng Lâm) với hệ thống đường ống nước chủ yếu do người dân tự lắp đặt, nguồn cấp nước và hệ thống đường ống hoạt động không ổn định thường thiếu nước vào mùa khô. Hiện nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện chưa cao; việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước đến khu dân cư tại một số địa bàn dân cư thưa thớt còn khó khăn do chi phí đầu tư lớn, không hiệu quả; một số công trình nước sạch đã có nhiều chỗ xuống cấp về đường ống, hạ tầng do lâu ngày không được sửa chữa, bảo dưỡng…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì và kết luận cuộc họp

Trên cơ sở các ý kiến tham gia thảo luận, Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát tổng thể có số liệu chính thức về số hộ dân sử dụng nước sạch để báo cáo Thường trực Huyện ủy trước ngày 30/3; xác định tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại địa phương là trách nhiệm chính thuộc về hệ thống chính trị của các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch. UBND huyện chỉ đạo rà soát thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của cấp ủy, kiến nghị của các đoàn kiểm tra giám sát theo đúng yêu cầu; bám sát đề án về nước sạch nông thôn của tỉnh để rà soát lại các giải pháp, các nhiệm vụ đầu tư đối với hạ tầng nước sạch; chỉ đạo công tác tuyên truyền trên các nền tảng thông tin do chính quyền huyện quản lý; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị quản lý nước sạch trên địa bàn huyện để có giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Chi bộ Trung tâm TL-GT&MT tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy nước thuộc quản lý của đơn vị. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại các địa phương. Cần tổ chức triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân về vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch gắn với chỉnh trang môi trường, đô thị, vệ sinh trong các hộ dân.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị