Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện nghe và cho ý kiến một số nội dung

Ngày 18/3/2024, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe báo cáo kết quả rà soát hiện trạng, phương án bố trí hạ tầng nước sạch và nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện. Theo đó, tổng số nhà máy xử lý nước sạch trên địa bàn huyện gồm 05 nhà máy (trong đó có 04 nhà máy xử lý nước sạch nông thôn và 01 nhà máy xử lý nước trên địa bàn thị trấn Đầm Hà); hệ thống đường ống cấp nước thô cho các nhà máy xử lý nước từ nguồn hồ Đầm Hà Động đảm bảo công suất cho các nhà máy xử lý nước; đường ống cấp nước chưa đảm bảo cung cấp nước đến toàn bộ khu vực có dân cư trên địa bàn huyện; hệ thống nước sinh hoạt tự chảy từ các khe suối được triển khai chủ yếu tại 02 xã vùng cao (xã Quảng An, xã Quảng Lâm) với hệ thống đường ống nước chủ yếu do người dân tự lắp đặt, nguồn cấp nước và hệ thống đường ống hoạt động không ổn định thường thiếu nước vào mùa khô. Hiện nay, các nhà máy xử lý nước sạch chưa hoạt động hết công suất thiết kế do tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện chưa cao.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các đơn vị tham gia ý kiến, đóng góp các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm TL-GT&MT phối hợp với các xã, thị trấn rà soát lại nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ dân; tiếp tục rà soát khắc phục những đường ống đã hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo việc cấp nước sạch cho người dân. Đối với những chỗ hư hỏng tại các đường ống cấp nước, tại các nhà máy nước cơ quan chuyên môn cần có đề xuất để sửa chữa kịp thời. Các đơn vị cho rà soát, tham mưu sửa chữa khôi phục hoạt động của nhà máy nước Quảng Tân; đối với nhà máy nước Dực Yên cần rà soát để tiếp tục mở rộng phạm vi cung cấp nước; đối với Trạm cấp nước tại xã Đầm Hà, Tân Bình tiếp tục tuyên truyền tăng số hộ dân sử dụng nước sạch. Phòng KT-HT cho rà soát lại các công trình nước sạch để đăng ký nhu cầu sửa chữa. Các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các hộ dân đã đấu nối đường ống sử dụng nước sạch hiệu quả, các hộ chưa có cần đăng ký nhu cầu sử dụng để tiếp tục được đấu nối bổ sung. Tập trung phát huy hiệu quả các hạ tầng nước sạch đã được đầu tư trên địa bàn để nâng cao tỷ lệ sử dụng nước scahj của người dân.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Quốc Nghị