Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện

Ngày 19/3/2024, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện để đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Dự họp có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Trong quý I/2024, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã bám sát Chương trình công tác, giám sát đã xây dựng để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; tập trung đôn đốc, giám sát UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, do đó việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong quý I được đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết; thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo Nghị quyết đã ban hành, đặc biệt là tổ chức khảo sát đột xuất theo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, khảo sát nắm tình hình nhân dân qua đó đã đề xuất, kiến nghị giải pháp để giải quyết các kiến nghị chính đáng, được nhân dân nghi nhận và đánh gia cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu trước cử tri và nhân dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân vào ngày 01 và 15 hàng tháng; các cuộc họp định kỳ, giao ban được duy trì theo quy định, từ đó đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì và kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các Ban HĐND huyện tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện báo cáo. Trong quý II, Thường trực HĐND huyện, các Ban và Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục bám sát chương trình công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định. Các Tổ đại biểu HĐND huyện quan tâm giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa V và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại cơ sở; bám sát nhiệm vụ quý II để thực hiện việc giám sát chuyên đề theo kế hoạch; quan tâm nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND huyện.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị