Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện uỷ

Ngày 6/7, Thường trực Huyện uỷ đã họp giao ban để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp.

 Tại cuộc họp, Thường trực Huyện uỷ đã nghe và cho ý kiến về: phương án cụ thể sử dụng diện tích đất sau giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện theo Thông báo kết luận số 997-TB/HU ngày 28/6/2023 của Thường trực Huyện uỷ; kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1026-TB/HU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ liên quan đến đất sau khai thác rừng tại Tiểu khu 328 xã Quảng Lâm; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 75 năm, gắn biển công trình và các hoạt động cấp huyện kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đề nghị: UBND huyện báo cáo về việc triển khai các thông báo của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về những nội dung liên quan, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung thông báo kết luận của cấp uỷ; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận các diện tích đất sau giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn; xác định ranh giới và giao quản lý cho các xã, hoàn thành trong tháng 9; đồng thời chỉ đạo tích hợp quy hoạch huyện, quy hoạch xã và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng quy hoạch tổng thể, xác định hạn mức tỉnh giao; hoàn thành quy hoạch các xã, chậm nhất đến ngày 15/9/2023. Đối với phương án sử dụng đất sau tràn xả lũ, nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận của Thường trực Huyện uỷ. Liên quan đến đất sau khai thác rừng tại Tiểu khu 328 xã Quảng Lâm, đối với diện tích 97,5ha đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung Thông báo kết luận số 1026-TB/HU ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện, đảm bảo trồng lại toàn bộ diện tích rừng đã khai thác trong năm 2023, tiếp tục bố trí nguồn lực triển khai trồng rừng trong năm 2024. Đối với diện tích 75,7ha, trong đó: UBND bố trí kinh phí tư vấn, triển khai trồng 45,3ha rừng ngay trong Tết trồng cây năm 2024; tính toán phương án giao cho các hộ dân trồng rừng thay thế đối với diện tích 19,3 ha; đối với diện tích 11,1 ha còn lại giao Tổ trưởng Tổ tham mưu giải quyết các vấn đề về dân tộc, tôn giáo phối hợp với UBMTTQ nắm tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan. UBND huyện chỉ đạo kiểm kê rừng, đảm bảo hiệu quả. Liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 75 năm, gắn biển công trình và các hoạt động cấp huyện kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh: thống nhất địa điểm tổ chức Lễ kết nạp Đảng; Trung tâm TTVH, Huyện đoàn tham mưu các hoạt động kết nối tại Cột cờ Núi Hứa, trưng bày tranh ảnh, sách, báo; UBND huyện quan tâm chỉ đạo phương án tổ chức trồng cây; khảo sát, thống nhất vị trí gắn biển các công trình cấp huyện chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh.

 

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện uỷ cũng đã nghe báo cáo kết quả rà soát Quy chế làm việc của các Chi, Đảng bộ cơ sở; báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra 8 tháng tháng năm 2023; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)