Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà giao ban Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 9 tháng năm 2023

Chiều ngày 7/9, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị giao ban Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội về kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2023, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung nguồn lực, vận động kinh phí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; huy động các nguồn lực xã hội hóa, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn; vận động hội viên tham gia mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội LĐLĐ huyện; Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2023. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các công trình, phần việc lập thành tích chào mừng mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện. Tuyên truyền thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh, huyện; kết quả xử lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cuộc thi “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”; cuộc thi tiếng hát khu dân cư năm 2023. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường nắm tình hình tư tưởng của hội viên, đoàn viên và Nhân dân, tình hình dân tộc tôn giáo trên địa bàn, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận biểu dương những kết quả Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đạt được trong 9 tháng và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần rà soát lại chương trình công tác năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023; tập trung chỉ đạo đoàn thể xã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng 75 tuyến đường mẫu; tham gia giới thiệu bình chọn các sản phẩm nông nghiệp theo kế hoạch của Hội nông dân tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền tham gia thi trắc nghiệm và tổ chức tốt cuộc thi “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” bằng hình thức sân khấu hóa; tuyên truyền vận động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội văn hóa thể thao CNLĐ tỉnh Quảng Ninh” lần thứ XI- năm 2023; tăng cường công tác tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội với UBND huyện trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tăng cường công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới; tích cực triển khai các hoạt động, hoàn thành các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện; chuẩn bị tốt các nội dung tham gia liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp tỉnh.

                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)