Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 25/7, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về: Phương án cụ thể sử dụng diện tích sau giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công tại một số địa phương và Phương án sử dụng đất sau khai thác rừng tại Tiểu khu 328, xã Quảng Lâm; báo cáo công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy theo Thông báo số 218-TB/HĐND ngày 6/7/2023 của HĐND tỉnh; Kết quả rà soát, đề xuất đầu tư các dự án giao thông, công trình động lực trên địa bàn theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện; báo cáo kết quả triển khai nguồn chi hỗ trợ phát triển sản xuất.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện chỉ đạo triển khai ngay Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh dự toán, phân bổ ngân sách năm 2023; tham mưu phương án trồng lại toàn bộ diện tích rừng đã khai thác, có lộ trình thực hiện cụ thể. Liên quan đến diện tích 75,7 ha rừng tại tiểu khu 328, tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân liên quan, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, kiến nghị của người dân, đến 15/8 báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy; UBND chỉ đạo tính toán phương án, nguồn kinh phí trồng rừng gỗ lớn đối với 45,3 ha diện tích đất quốc phòng, giao Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý; đối với diện tích còn lại, trước mắt giao UBND xã quản lý, có phương án cụ thể; UBND huyện chỉ đạo các bước kiểm kê rừng, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định để thực hiện quy hoạch vùng huyện. Đối với công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 và Thông báo số 218-TB/HĐND ngày 6/7/2023 của HĐND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục rà soát các cơ sở việc triển khai thực hiện các quy định về PCCC để tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện theo đúng quy định. Đối với các công trình xây dựng mới, tính toán, thực hiện theo đúng quy định. Đối với các công trình đầu tư từ ngân sách, bám sát các quy định có liên quan và Thông báo số 218-TB/HĐND ngày 6/7/2023 của HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy tại gia đình, đảm bảo 30/9 đạt 50%, đến hết tháng 12/2023 đạt 100%; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra; chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch đã ban hành có liên quan đến công tác PCCC. Thống kê, báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất với tỉnh. Đối với các dự án giao thông, công trình động lực trên địa bàn theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, các xã, thị trấn chủ động rà soát danh sách đầu tư hạ tầng, trong đó lưu ý các điểm bị ngập lụt; tham gia ý kiến đối với danh mục các dự án đề xuất đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông gửi văn bản cho Thưởng trực Huyện ủy trước 30/7. Đối với việc triển khai nguồn chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng, ban chuyện môn, các xã tích cực vào cuộc, tăng cường phối hợp, làm việc với đơn vị chủ liên kết triển khai dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về công tác tổ chức – cán bộ, một số nội dung theo thẩm quyền và nhiệm vụ công tác tuần.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)