Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng.

Ngày 26/7, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản Quảng Ninh; Đề án về thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về chăn nuôi bò sữa, sau khi tiếp thu ý kiến của các sở, ngành liên quan; Kết quả tổ chức thực hiện chủ trương của cấp ủy đối với việc quản lý khu vui chơi thanh thiếu nhi huyện Đầm Hà; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 01 – NQ/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10 – CTr/ HU, ngày 29/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 01 – NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với 2 Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản Quảng Ninh và Đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về chăn nuôi bò sữa, sau khi được các sở, ngành cho ý kiến, trên cơ sở đó UBND huyện thành lập tổ công tác rà soát, thực hiện nhiệm vụ, tiếp thu, hoàn thiện Đề án với chất lượng cao nhất, trình Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp có thẩm quyền cho ý kiến và phê duyệt. Đối với Kết quả tổ chức thực hiện chủ trương của cấp ủy đối với việc quản lý khu vui chơi thanh thiếu nhi huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện chỉ đạo rà soát tất cả về hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, tập trung giải quyết các nội dung liên quan, xây dựng Đề án sử dụng hiệu quả khu vui chơi thanh thiếu nhi huyện. Đối với các nội dung khác, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến của các đại biểu rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung.

                                                        Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)