Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra Tiểu ban an toàn an ninh mạng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Đầm Hà.

Trong 2 ngày 25-26/7/2023, Đoàn kiểm tra Tiểu ban an toàn an ninh mạng tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà nhằm kiểm tra, đánh giá về công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2023 trên địa bàn huyện. Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn liên quan.

Qua kiểm tra cho thấy từ tháng 1/2022 đến nay, UBND huyện Đầm Hà đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại địa phương như luật an ninh mạng, luật an toàn thông tin mạng, luật bảo vệ bí mật nhà nước; đã ban hành và tổ chức triển khai 11 văn bản, triển khai thực hiện tại địa phương, đã phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại đơn vị; hàng năm đều cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về an toàn thông tin của UBND tỉnh và các sở ngành tổ chức; đã bố trí cán bộ tham gia đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin, tham gia các đợt diễn tập về an toàn thông tin; công tác triển khai lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ về an toàn thông tin đã được UBND huyện Đầm Hà triển khai theo các quy định của pháp luật; UBND huyện Đầm Hà đã quan tâm đến việc xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh mạng, nâng cao nhận thức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Đã triển khai phần mềm hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản thuộc đề án chính quyền điện tử đối với các cơ quan, các xã, thị trấn. Đoàn kiểm tra chưa phát hiện các sự cố, vụ việc liên quan đến an ninh mạng, an toàn thông tin, bí mật nhà nước trên địa bàn huyện. Đoàn kiểm tra Tiểu ban an toàn an ninh mạng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Đại diện Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến Đoàn kiểm tra Tiểu ban an toàn an ninh mạng tỉnh Quảng Ninh và đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra, góp phần đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)