Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Ngày 20/2, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP và sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó năm 2023 huyện Đầm Hà sẽ đăng ký phát triển thêm ít nhất 3 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn gồm lạc đỏ Thành Mến, dưa cải nén, khoai khô Xóm Giáo. Phấn đấu 70% đơn vị sản xuất có sản phẩm phát triển mới được đào tạo, tập huấn, tư vấn hoàn thiện đạt yêu cầu để dự thi đánh giá và xếp hạng. Củng cố, nâng cao chất lượng 15 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận đạt từ 3- 4 sao, phấn đấu tham gia dự thi cấp tỉnh  và được công nhận/chứng nhận thêm từ 3 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Củng cố và nâng cao chất lượng 21 cơ sở sản xuất đã có, phát triển mới ít nhất 1 cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP. Đưa ít nhất 2 sản phẩm OCOP vào tiêu thụ tại chuỗi các Trung tâm thương mại, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Có 100% sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên được dán tem điện tử, hoặc có mã số, mã vạch để truy suất nguồn gốc theo quy định. 100% sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên được giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Về Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch, huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời phát triển thêm một số sản phẩm du dịch mang thương hiệu riêng của Đầm Hà, phấn đấu năm 2023 đạt trên 40.00 lượt khách, tăng trên 14% so với năm 2022. Huyện sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, kêu gọi thu hút đầu tư và liên kết phát triển sản phẩm du lịch. Tổ chức các lớp tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan tự nhiên, hỗ trợ các đoàn khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá các tuyến, điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn.

Sau khi nghe ý các đại biểu, kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung phát triển các sản phẩm du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp xanh, phát triển du lịch trải nghiệm; nghiên cứu một số địa điểm trồng hoa, nâng chất các sản phẩm du lịch hiện có. Tập trung tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch, chủ động liên kết với các công ty du dịch, lữ hành để phát triển sản phẩm du lịch của địa phương. Rà soát, hoàn thiện hạ tầng tại các điểm du lịch. UBND huyện cần chỉ đạo các địa phương, rà soát, đánh giá, có giải pháp phát triển từng sản phẩm OCOP. Tăng cường giải pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất, cải tiến về bao bì, nhãn mác các sản phẩm OCOP, mở rộng diện tích vùng trồng nguyên liệu, nâng cao số lượng, chất lượng các sản phẩm OCOP. Quan tâm phát triển sản phẩm từ cây quế. Phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch và các lễ hội của địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá các sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng.

Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22 – Ctr/TU ngày 21//2/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Báo cáo tiến độ triển khai dự án và bàn giao diện tích đã giải phóng mặt bằng thao trường huấn luyện giai đoạn 2; Báo cáo nhu cầu thi tuyển và tiêp nhận công chức năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị liên quan đến đội ngũ cán bộ thú y, khuyến nông các xã thị trấn theo thông báo số 727 – TB/HU ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy … Cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

                                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)