Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Tân Bình

Sáng ngày 21/2/2023, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Trong năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cơ quan đoàn thể của huyện; với sự chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, xã Tân Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều đổi mới; trong năm đã tổ chức sáp nhập thôn Tân Việt và Đông Sơn lấy tên thôn mới thôn Cái Giá; chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, thành lập chi bộ Công ty cổ phần chế biến lâm sản Đông Bắc, kết nạp đảng viên mới được 09 đồng chí đạt 100%KH, chuyển Đảng chính thức 8 đảng viên, cử 17 quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng. Kinh tế có bước phát triển, tổng thu nhập từ công nghiệp và dịch vụ đạt 143,6 tỷ đồng bằng 100,2%KH bằng 116,2% CK; thu nhập từ sản xuất nông, lâm, thủ sản đạt 167,2 tỷ đồng. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được triển khai tích cực, chủ động. Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được triển khai động bộ đến nay đã đạt 19/19 Tiêu chí; 73/73 Chỉ tiêu theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Công tác giảm nghèo, cận nghèo được triển khai đồng bộ có địa chỉ đến  nay không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo 13 hộ = 0,97%. MTTQ và các đoàn thể hoạt động tích cực có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Bình.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, xã Tân Bình xác định mục tiêu tổng quát: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết, tích cực cống hiến xây dựng địa phương. Xây dựng chính quyền xã liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tích cực triển khai các quy hoạch, thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, phát triển kinh tế – xã hội bền vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu Quốc gia; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế và chất lượng đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư; cùng xây dựng xã hội kỷ cương – văn hóa – văn minh. Đồng thời, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Tân Bình đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị thời gian tới xã Tân Bình cần bám sát NQ 13 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, NQ của HĐND huyện, KH của UBND huyện và NQ của Đảng bộ xã để cụ thể hóa thành KH triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng, cụ thể hóa chủ trương, NQ của cấp trên để đảm bảo rõ nhiệm vụ, rõ người thực hiện, có kiểm đếm đánh giá. Quan tâm đến xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và vận hành tốt các quy chế mà xã đã ban hành. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ theo đúng quy định và đảm bảo theo Chỉ thị 13 của BTV Huyện ủy, quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ và đảng viên để thực hiện tốt chủ đề công tác năm. Duy trì tốt việc thực hiện QDCD và xây dựng các mô hình dân vận khéo. Tiếp tục chỉ đạo để đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương; làm tốt việc giao khu vực bãi triều và chỉ đạo phát triển về nuôi biển đảm bảo đúng quy hoạch, sử dụng giống phù hợp và đảm bảo môi trường trong nuôi trồng trên biển. Quan tâm hơn nữa tới phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ; triển khai phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với lợi thế của địa phương và theo KH của huyện; rà soát các điều kiện phục vụ cho phát triển sản xuất đối với các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; nhân rộng các mô hình phát triển hiệu quả, quan tâm hỗ trợ phát triển đối với các doanh nghiệp, HTX. Thực hiện tốt chủ đề về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng NTM và phát triển văn hóa, giáo dục; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống dịch và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; quan tâm đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở, khai thác có hiệu quả các nhà văn hóa thôn; tập trung xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Quốc Nghị