Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 2/11, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn liên quan.

Tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo về 3 dự án: dự án Nuôi trồng thủy sản trên vịnh Thoi Dây xã Tân Lập của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Hoàng Minh; Trồng rừng nguyên liệu tại xã Tân Bình của Công ty TNHH phát triển Lâm nghiệp Quảng Hà; Trung tâm ươm giống và nuôi thủy sản công nghiệp Đầm Hà, tại xã Đại Bình, của Công ty cổ phần thực phẩm Bim; và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện đối với các kết luận sau giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn tồn đọng trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, về quy mô sản xuất, tiến độ từng dự án, tổng hợp báo cáo UBND huyện. Các cơ quan tiếp tục phối hợp với các xã thị trấn tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận sau giám sát kiểm tra, thanh tra, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm về đất đai, rà soát thu hồi các trường hợp hưởng sai chế độ theo kết luận của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

                                   Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)