Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III năm 2022

Sáng ngày 2/11/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III năm 2022.

Trong thời gian học tập (từ ngày 28/10 đến 2/11/2022), 90 học viên là quần chúng ưu tú của Đảng bộ các xã, thị trấn đã được học tập 5 bài học cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và theo hướng dẫn số 46 ngày 27/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khái lược lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề Nhận diện những quan điểm sai trái và các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đây là nền tảng cơ sở lí luận chính trị cơ bản giúp học viên có được nhận thức khoa học về các chủ trương, đường lối của Đảng; phát huy tinh thần chủ động, vận dụng sáng tạo vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lao động sản xuất; mỗi học viên tự xây dựng cho mình động cơ đúng đắn, không ngừng phấn đấu, tích cực rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Các học viên có thành tích học tập xuất sắc được khen thưởng

Các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Kết thúc lớp học, tổng số 90 học viên tham gia theo học có đủ điều kiện viết bài thu hoạchKết quả 7,7% học viên đạt giỏi, 46,6% đạt khá, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Quốc Nghị