Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 15/6, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về công tác phối hợp triển khai xử lý các nội dung sau khi nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động đầu tư dự án nuôi tôm công nghệ cao GFS tại xã Tân Lập; báo cáo tham gia ý kiến về việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đất, đá làm vật liệu san lấp đã khai thác, sử dụng phục vụ một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo Công văn số 1965/SXD-KT&VLXD ngày 2/6/2022 của sở Xây dựng; tờ trình đề nghị thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án công trình năm 2022 trên địa bàn để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; báo cáo phương án quản lý, sử dụng đối với 75 ha rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý sau đấu giá khai thác rừng; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: đối với dự án nuôi tôm công nghệ cao tại xã Tân Lập chấm dứt hoạt động đầu tư của GFS; giữ nguyên quy hoạch. Phòng Tài chính & Kế hoạch cập nhật đưa vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục xin ý kiến sở Xây dựng, sở Tài nguyên & môi trường về việc tính tiền cấp quyền sử dụng đất, đá làm vật liệu san lấp đã khai thác, sử dụng phục vụ một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; tham mưu tờ trình đề nghị chủ trương danh mục các dự án yêu cầu thu hồi đất, đảm bảo trình tự theo đúng quy định. Đối với việc quản lý, sử dụng 75 ha rừng sau đấu giá khai thác rừng, phòng Tài nguyên & môi trường tham mưu thủ tục tạm giao quỹ đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ, đồng thời làm thủ tục đề nghị cấp sổ rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ. Ban Quản lý rừng phòng hộ nghiên cứu, đánh giá thổ nhưỡng để đề xuất loại cây trồng hợp lý và Đề án khôi phục 75 diện tích rừng và các diện tích còn lại. Các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, hoàn thiện các nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)