Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy

Sáng ngày 16/6/2022, Đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy về tình hình kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Cơ quan kiểm tra – thanh tra, các cơ quan, ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trong huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp và các chủ thể có liên quan; chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là việc ban hành các kết luận và thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra; rà soát, hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2022 của cấp ủy cơ sở, chi bộ. Các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện đã nghe và cho ý kiến cụ thể để giải quyết một số vụ việc liên quan đến đơn thư của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở. Công tác thanh tra đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện, tham mưu công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên theo thẩm quyền…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy, phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc,  đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đề nghị trong thời gian tới Huyện ủy Đầm Hà cần quan tâm thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; tăng cường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy cơ sở, đặc biệt là quan tâm nắm tình hình tại các chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm thực hiện chương trình đồng bộ kiểm tra, giám sát, thanh tra; tăng cường giám sát để phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực như GPMB, đầu tư công, xây dựng cơ bản…; quan tâm thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn thư; quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; Huyện ủy, BTV Huyện ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Quốc Nghị