Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban công tác xây dựng cơ bản quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2022

Ngày 14/6, UBND huyện đã tổ chức họp ban chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách trên địa bàn huyện quý II, triển khai nhiệm vụ quý III/2022 và giao ban công tác xây dựng cơ bản quý II,triển khai nhiệm vụ quý III/2022. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND huyện báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm: Đến ngày 07/6/2022, thu ngân sách nhà nước đạt 538.839 triệu đồng, đạt 90% dự toán tỉnh giao, 83% dự toán huyện giao; trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 46.923 triệu đồng, đạt 24,6% dự toán tỉnh giao, 19,4% dự toán huyện giao, bằng 90% CK; phần huyện thu đạt 44.009 triệu đồng, đạt 23,5% dự toán tỉnh giao, 18,5% dự toán huyện giao, bằng 88%CK (thu tiền sử dụng đất đạt 13.973 triệu đồng, đạt 9,8% dự toán tỉnh giao, 7,9% dự toán huyện giao, bằng 42,3%CK; thuế, phí đạt 30.036 triệu đồng, đạt 66,6% dự toán tỉnh giao, 50% dự toán huyện giao, bằng 179,5%CK).

Đại biểu tham gia báo cáo tại cuộc họp

 Trong công tác phòng chống dịch bệnh huyện đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nên dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn đã được kiểm soát tốt, ổn định; đồng thời huyện đã quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế nên một số khoản thu thuế, phí đạt kết quả cao: có 04 khoản thu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao; 01 khoản thu đạt tiến độ tỉnh giao, huyện giao; ); 01 khoản thu phát sinh ngoài dự toán tỉnh giao đạt vượt kế hoạch huyện giao.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp,  Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu hội đồng tư vấn tăng cường làm việc, Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của UBND tỉnh, Nghị quyết của Cấp ủy, HĐND huyện về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022 của tỉnh, huyện, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Ban điều hành ngân sách, Hội đồng tư vấn thuế xã, Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN. Tăng cường rà soát những khoản thu không đạt tiến độ, có biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thu theo kế hoạch. Thực hiện tốt kịch bản thu ngân sách từng tháng, quý, năm.

                                                                        Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)