Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 12.1, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã báo cáo về rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; báo cáo Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022; Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và thu ngân sách năm 2022; Kế hoạch kiểm kê rừng, thực hiện chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn năm 2022 trên địa bàn huyện. Các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đối với từng nội dung cụ thể.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyện môn tiếp tục phối hợp với các đơn vị, các xã, thị trấn rà soát lại các nội dung, danh mục, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các Kế hoạch; phối hợp kiểm đếm, chuẩn bị quỹ đất, tham mưu xây dựng mức giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; triển khai rà soát thực địa, kiểm kê rừng; phối hợp, triển khai thực hiện các chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn năm 2022 trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời