Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy duyệt chương trình công tác năm 2022 của Cơ quan Khối

Chiều ngày 12/1/2022, Thường trực Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về chương trình công tác năm 2022 của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, Ban xây dựng Đảng.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe báo cáo chung về chương trình công tác của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện và nghe từng hội, đoàn thể trong Cơ quan Khối báo cáo về chương trình công tác cụ thể, những giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của từng đơn vị.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình công tác chung của Cơ quan khối và chương trình công tác của từng đơn vị, các ý kiến tập trung vào công tác phối hợp trong việc mở các lớp bồi dưỡng giữa Cơ quan Khối với Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị; công tác phối hợp với các cơ quan thuộc UBND huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đối với chương trình công tác năm 2022, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện cần quan tâm rà soát lại những nhiệm vụ, chỉ tiêu, các giải pháp trọng tâm đã xây dựng trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của huyện, chủ đề công tác năm của tỉnh và của huyện để xây dựng chương trình công tác năm của đơn vị phù hợp với thực tế. Quan tâm triển khai tuyên truyền các Chỉ thị, NQ của Trung ương, tỉnh và huyện đến hội viên, đoàn viên của các cấp hội, đoàn thể cơ sở trên địa bàn huyện. Phối hợp với các xã trong xây dựng NTM, vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện trong việc đăng ký các phần việc, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri. Đoàn thanh niên, Hội CCB tiếp tục quan tâm phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội của cấp cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trong cơ quan khối; quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH