Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 7/8, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về tiến độ, kết quả và giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2023; kết quả hoàn thiện hồ sơ thành lập 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện; kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án trồng cây ăn quả tập trung theo Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh trong 7 tháng đầu năm 2023; Đề xuất nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại cuộc họp

 Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Phòng Kinh tế – hạ tầng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch khu dân cư phía nam; phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu thủ tục, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất; các phòng, cơ quan chuyên môn, các đơn vị tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thu thuế phí, lệ phí theo quy định; tham mưu các giải pháp tăng thu ngân sách. Tiếp tục tập trung hoàn thiện hồ sơ  thành lập 2 khu nông nghiêp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Liên quan đến Đề án trồng cây ăn quả tập trung Phòng NN&PTNT đôn đốc, tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện. Các xã rà soát hiện trạng, xác định lại diện tích trồng cây ăn quả tập trung để đưa và kế hoạch sử dụng đất; đồng thời tổng hợp văn bản, đề xuất tháo gỡ đối với các khó khăn, vướng mắc. Trung tâm dịch vụ ky thuật nông nghiệp phối hợp, hướng dẫn triển khai sớm các mô hình; trong quá trình triển khai thực hiện có báo cáo đánh giá để có điều chỉnh kịp thời. Đối với các nội dung đề xuất trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện, cơ quan tham mưu tập trung rà soát, tham mưu, hoàn thiện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)