Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III năm 2023

Sáng ngày 08/8, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt III năm 2023 cho 88 học viên là những người có nguyện vọng muốn tìm hiểu về Đảng, tự giác gia nhập Đảng được cơ quan, đơn vị, đoàn thể tín nhiệm, giới thiệu và được cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Lớp học sẽ được tổ chức trong thời gian 5 ngày (từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2023) với các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuyên đề Nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu tại buổi khai giảng

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hoa – UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện nêu rõ: Việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới sẽ giúp học viên nhận thức rõ hơn về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử hào hùng của dân tộc. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, động cơ học tập, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài việc nghiên cứu nội dung các chuyên đề trên lớp học, các học viên sẽ cùng trao đổi thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức lớp học sẽ trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên.

                                                                          Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)