Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Quảng An

Ngày 8/8, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Quảng An. Cùng đi có đồng chí Nềnh Quốc Sinh – ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Ban Kinh tế – xã hội HĐND huyện, lãnh đạo xã Quảng An.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã Quảng An đã tập trung rà soát hiện trạng, danh sách hộ nghèo, hộ cần nghèo, hộ người cao tuổi, hộ người khuyết tật, hộ người neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở năm 2023. Theo đó, xã Quảng An có 10 hộ có nhà ở tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ cải tạo, sửa chữa. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên, nhân dân cùng nhau tham gia giúp đỡ ngày công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các gia đình đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời lắng nghe ý kiến tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng để kịp thời tham mưu giải quyết. Đến nay, các hộ đã cơ bản hoàn thành việc xây mới, sửa chữa, đảm bảo tiến độ.

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Quảng An, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: Đối với các hộ đã hoàn thành sửa chữa, xây mới nhà ở, xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ cho các gia đình; các nhà đã hoàn thiện, đủ điều kiện nghiệm thu tổ chức trao biển, kinh phí hỗ trợ. Đồng thời tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách trực tiếp đôn đốc, hỗ trợ các hộ đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của tỉnh, hoàn thành trước ngày 2/9/2023.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới tại trường Tiểu học Quảng An

Cùng ngày, đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho năm học mới tại một số trường học trên địa bàn. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: các trường tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, các phòng học, công tác tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6; quan tâm rà soát lại các nội dung theo thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại buổi làm việc với ngành GD&ĐT để triển khai thực hiện. Riêng đối với trường Tiểu học Quảng An, chủ động rà soát, tham mưu, đảm bảo cơ sở vật chất sau khi dồn ghép các điểm trường về trường trung tâm. Đối với các công trình sửa chữa đảm bảo an toàn, hoàn thiện trước khai giảng năm học mới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)