Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 10 tháng năm 2020

Chiều ngày 23/10. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 10 tháng năm 2020. Triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở.

Trong 10 tháng năm 2020, cấp ủy, UBKT cấp ủy trong huyện đã nghiêm túc quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự UBKT góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham mưu xây dựng và ban hành đồng bộ Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020 của huyện; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy cơ sở, chi bộ. Ban hành chương trình công tác năm 2020 của Cơ quan UBKT – Thanh tra huyện. Tham mưu xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBKT cấp huyện và cơ sở; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị ngay từ cơ sở , đảm bảo việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm phù hợp với quy định của Đảng.

UBKT các cấp trong huyện cơ bản thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định: tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm tình hình , chủ động giải quyết đơn thư, kịp thời xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đoàn thể, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí đã được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát 10 tháng năm 2020, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020: Tiếp tục thực hiện giám sát thường xuyên kết quả thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TU của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 25 – NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Hoàn thành các cuộc thanh tra về hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi; thanh tra việc mua sắm, sử dụng một số thiết bị dạy học một số trường học trên địa bàn huyện… Tiếp tục đôn đốc cá nhân, đơn vị thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và thu hồi kinh tế sau thanh tra, kiểm tra. Tham mưu cấp ủy, UBND huyện trong giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Tham mưu hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và của đơn vị. Theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở đẩy nhanh tiến độ theo chương trình kiểm tra, giám sát đề ra đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. Tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021 của huyện; Kế hoạch thanh tra năm 2021 của UBND huyện.

Đồng chí Vũ Thị Vui, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT – Thanh tra huyện kết luận hội nghị

Đối với cấp cơ sở sẽ chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2020; chủ động kiểm tra, giám sát đối với các vụ việc trên địa bàn đảm bảo các việc được phát hiện và giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết sớm theo thẩm quyền. Tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, giám sát thường xuyên việc phân công, giao nhiệm vụ thực hiện; Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2021 và tham mưu cho cấp ủy theo chức năng, nhiệm vụ.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)