Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện làm việc với xã Đại Bình

Ngày 23/10, đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Đại Bình về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, xã Đại Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 2/12/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 12/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020, đạt kết quả tích cực. Kinh tế được duy trì và phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách đạt trên 5,427 tỷ đồng, đạt 81,5 % KH, bằng 113% CK. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được đẩy mạnh. Công tác văn hóa – xã hội được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã đã hoàn thành 6/8 tiêu chí, 25/27 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới đạt 640 triệu đồng đạt 86% KH.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế; đề xuất phương hướng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý dứt điểm một số vụ việc liên quan đến xây dựng trái phép trên biển, tăng cường quán lý đất bãi triều, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả xã Đại Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, xã Đại Bình cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã và Nghị quyết số 25-NQ/HU ngày 12/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; giải quyết dứt điểm các vụ việc, vi phạm về xây dựng trái phép, lấn chiếm đất bãi triều. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, quan tâm các tiêu chí về vệ sinh môi trường, tăng thu nhập cho người dân, xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu.v.v. Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch xã và cán bộ địa chính trực tiếp chịu trách nhiệm, thực hiện; quan tâm phát triển đảng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)