Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực địa triển khai Đề án trồng cây ăn quả

Ngày 18/4, đồng chí  Trần Anh  Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực địa đất, nguồn nước triển khai thực hiện Đề án trồng cây ăn quả trên địa bàn. Cùng đi có đại diện Phòng Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng  Ninh về việc phê duyệt “ Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030”, huyện Đầm Hà xây dựng Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung giai đoạn 2021-2030, quy mô trên 2.000 ha. Mục tiêu của đề án là: Phát triển cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; Hình thành các vùng sản xuất quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao; Khuyến khích trồng một số loại cây ăn quả mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện đã hoàn thiện dự toán thuyết minh mô hình, trình Hội đồng khoa học huyện thẩm định phê duyệt. Năm 2023, huyện Đầm Hà triển khai xây dựng 4 mô hình điểm để làm sơ sở  nhân rộng gồm: Mô hình trồng  Na  ( quy mô 3 ha), Mô hình trồng bưởi ( quy mô 3 ha); Mô hình trồng cây chanh leo (quy mô 3 ha ), Mô hình trồng cây mít (quy mô 3 ha). Đồng thời, huyện cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, định hướng người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhất là những vườn tạp, diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực địa nguồn nước triển khai mô hình trồng cây ăn quả

Sau khi kiểm tra thực tế thực địa đất, nguồn nước tại một số hộ dân thực hiện mô hình, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, UBND các xã Tân Bình, Đại Bình, Quảng Lâm, xã Đầm Hà tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện mô hình, liên hệ các cơ sở thu mua tìm đầu ra cho các hộ dân, triển khai hiệu quả Đề án.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH) – Đào Liên (Trung tâm DVKTNN)