Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” triển khai mô hình “75 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp”

Ngày 19/4, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức phát động hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” triển khai mô hình “75 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn huyện. Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đảng bộ huyện Đầm Hà phát động hưởng ứng cuộc thi với các nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển, 75 năm Ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà, đặc biệt là những thành tựu to lớn, những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, những đóng góp quan trọng của tỉnh, huyện đối với sự phát triển chung của đất nước; Tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, vươn lên mạnh mẽ góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Xây dựng 75 tuyến đường “sáng – xanh- sạch – đẹp” làm khởi sắc diện mạo nông thôn, huy động sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, sự chủ động và sáng tạo của người dân nhằm duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW ; Kết luận 01 – KL/TW của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 16 – CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh(30/10/1963 – 30/10/2023) và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà (28/10/1948 – 28/10/2023).

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện phát động hưởng ứng, triển khai Cuộc thi

Cuộc thi được triển khai dưới 3 hình thức là thi viết, thi trắc nghiệm trên mạng internet và thi sân khấu hóa.

                           Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)