Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra hoạt động của Khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Dực Yên

Chiều ngày 18/4/2023, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi khiểm tra hoạt động của Khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Dực Yên. Cùng đi có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và các cơ quan chuyên môn của huyện đã kiểm tra công tác quản lý, tình trạng hoạt động phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Dực Yên. Hiện nay, khu vực này đang được giao cho Công ty TNHH TMDV Bảo Linh vận hành hoạt động. Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý, vận hành đảm bảo theo các quy trình, quy định; đảm bảo phân loại triệt để rác thải sinh hoạt trước khi đưa rác vào lò đốt; hệ thống máy móc, lò đốt được vận hành đảm bảo theo thông số, kỹ thuật, nhiệt lượng để đốt hết rác; xử lý tro, xỉ đúng quy định; việc xử lý rác chôn lấp và đốt đảm bảo theo quy định…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành Khu xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng các quy trình, quy định.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Phòng KTHT phải đảm bảo công tác quản lý Khu xử lý rác thải sinh hoạt theo đúng quy định. Công ty TNHH TMDV Bảo Linh đơn vị được giao vận hành Khu xử lý rác thải sinh hoạt của huyện, phải tuân thủ đúng quy trình phân loại và xử lý rác thải, chất thải theo quy định; phát huy toàn bộ công năng hoạt động, xử lý triệt để rác thải sinh hoạt; đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường tại khu vực này, góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và môi trường sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc vận hành, xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực này theo đúng các quy trình, quy định.

Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra một số công trình, khảo sát kiến nghị của người dân liên quan đến công tác đền bù GPMB trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị