Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nhâm Cao xã Đại Bình.

Chiều ngày 17/11, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hã đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Nhâm cao xã Đại Bình.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thôn Nhâm Cao xã Đại Bình luôn đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng,  chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân tích cực tham gia hiệu quả chương trình dự án trên địa bàn, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn; đời sống người dân ngày càng được nâng cao, toàn thôn không còn hộ nghèo.

Năm 2019, qua bình xét, có 154/177 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết trong khu dân cư.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn Nhâm Cao xã Đại Bình đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới nhân dân thôn Nhâm Cao xã Đại Bình tiếp tục đoàn kết, xây dựng khu dân cư vững mạnh, đi lên về mọi mặt, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; Tích cực tham gia vào công tác bầu trưởng thôn, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội chi bộ thôn và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhất là kinh tế biển, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát huy giá trị khu di tích núi Hứa, là nơi tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cho nhân dân Đầm Hà nói chung và thế hệ trẻ nói riêng.

Nhân dịp này thôn Nhâm Cao đã vinh dự đón bằng công nhận thôn văn hóa lần 2, thôn đã khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

Trả lời