Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt Chi bộ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường

Chiều ngày 3/2, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường huyện.

Trong tháng 1/2023, Chi bộ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động trong đơn vị. Chi bộ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, coi trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, kịp thời triển khai đến cán bộ, đảng viên những thông tin, văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, huyện. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện công tác chuyên môn, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý 134,2km kênh mương, trong đó kênh chính 15,8km; kênh cấp I là 42,2km, kênh cấp II dài 76,2km. Tập trung chỉ đạo nạo vét, phát dọn các tuyến kênh mương, chống hạn vụ Chiêm Xuân. Cung cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo bộ phận nước sạch cấp nước phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân xã Đầm Hà, xã Tân Lập, Quảng Lợi (cũ nay thuộc xã Quảng Tân), xã Dực Yên và xã Đại Bình. Quản lý, bảo vệ tài sản cảng Đầm Buôn và quản lý nghĩa trang Tân Tiến xã Tân Bình.

Trong tháng 2/2023, Chi bộ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, rà soát lựa chọn đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng. Tập trung triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh và chủ đề công tác năm 2023 của huyện “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”. Tập trung chỉ đạo hoàn thành sửa chữa các tuyến kênh mương phục vụ sản xuất, kịp thời khắc phục các sự cố, hư hỏng về nước sạch, chống tổn thất nước, phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân….

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong năm 2022 và tháng 1/2023. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề nghị Chi bộ Trung tâm quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện liên quan đến lĩnh vực mà đơn vị phụ trách, đặc biệt là Đề án cấp nước sạch nông thôn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ninh; Đề án đảm bảo nguồn nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý các công trình thủy lợi, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của huyện  “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”; quan tâm triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện đến cán bộ, đảng viên, người lao động. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, quan tâm phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể. Tập trung quản lý về lao động, quản lý về tài chính, tài sản, rà soát toàn bộ quy chế, quy trình quản lý, vận hành cơ sở vật chất được giao. Nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn tất cả các khâu, các bộ phận, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế từng bộ phận, có giải pháp khắc phục, tập trung hoàn thiện triển khai thực hiện đề án tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 60/2021/NĐ – CP của Chính phủ.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)