Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn huyện

Chiều ngày 8/9/2022, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

Theo đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kiểm tra tiến độ thi công các công trình: Ngầm tràn thôn Yên Sơn, xã Dực Yên; tuyến đường Quảng Lâm, tuyến đường Quảng An từ Km1+200-Km2.

Sau khi nghe Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tình hình tiến độ GPMB, tiến độ triển khai thi công các công trình, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với công trình ngầm tràn thôn Yên Sơn, xã Dực Yên, các cơ quan chuyên môn của huyện cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai đảm bảo hoàn thành sớm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại khu vực này, đặc biệt Ban QLDAĐTXD huyện cần yêu cầu đơn vị thi công cần làm tuyến đường công vụ đảm bảo kiên cố để cho người dân ở đây đi lại thuận lợi trong mùa mưa khi công trình đang thi công.

Đồng chí Chủ tịch UBND kiểm tra tiến độ tuyến đường Quảng An Km1+200-Km2

Đối với tuyến đường Quảng Lâm và tuyến đường Quảng An từ Km1+200-Km2, sau khi kiểm tra thực tế đồng chí Chủ tịch UBND huyện  đề nghị Ban QLDAĐTXD huyện cần tập trung đẩy nhanh công tác triển khai GPMB, đối với những đoạn đã đền bù GPMB xong cần bàn giao ngay cho nhà thầu để thi công, tập trung đôn đốc đơn vị thi công triển khai đảm bảo tiến độ các công trình theo đúng KH.

Quốc Nghị