Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến vào một số giải pháp chuyển đổi số, học tập kinh nghiệm mô hình xã, thôn thông minh.

Sáng ngày 9/9, lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào một số giải pháp chuyển đối số, tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm mô hình xã, thôn thông minh và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo phương án lắp đặt Wife, camera an ninh, màn hình Lep…tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Kế hoạch thành lập đoàn đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương đã có mô hình thôn thông minh, xã thông minh; Kế hoạch mở lớp tập huấn cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng. Theo đó nhằm tăng cường chuyển đổi số, đưa huyện vào nhóm các huyện, thị, thành phố chuyển đối số tốt, hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, huyện Đầm Hà dự kiến sẽ đầu tư hệ thống hệ thống camera an ninh; màn hình Led tại hội trường các xã, thị trấn, qua đó kết nối đồng bộ thông tin họp trực tuyến, triển khai họp không giấy tờ, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ công tác quản lý nhà nước, hướng đến mục tiêu phục vụ lợi ích của Nhân dân và doanh nghiệp. Cùng với đó huyện cũng sẽ tổ chức đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương đã có mô hình thôn thông minh, xã thông minh và mở các lớp tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn thông quan nền tảng số, thúc đẩy quá trình chuyển đối số mạnh mẽ hơn.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các ngành, địa phương, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với phương án tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm mô hình xã, thôn thông minh tại các địa phương có mô hình hiệu quả. Đối với Kế hoạch tập huấn cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan như Phòng Văn hóa thông tin, Công an huyện, Y tế, Bảo hiểm chuẩn bị tốt nội dung tập huấn, chương trình tập huấn thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đồng tình với phương án Lắp đạt màn hình Lep, camera an ninh tại các xã, thị trấn; Phòng VHTT, Công an huyện cần nghiên cứu tham mưu về cấu hình, định hướng cho các xã lựa chọn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm thiết bị; tiến hành lắp đặt màn hình kết nối từ huyện xuống Trung tâm HCC và bộ phận một cửa các xã, thị trấn; Trung tâm TT&VH tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện.


Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/HU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên (đất đai, khoáng sản) trên địa bàn huyện; Kế hoạch dồn ghép các điểm trường giai đoạn 2022 – 2025; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; nghe báo cáo kết quả, giải pháp tiêm chủng phòng chống dịch bệnh covid 19 theo chỉ đạo của tỉnh và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

                                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)