Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng bào công giáo Đầm Hà thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo

Trong 5 năm qua (2015 – 2020), đồng bào công giáo huyện Đầm Hà luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sáng tạo, thi đua phát triển kinh tế, và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Đồng bào công giáo huyện Đầm Hà có 146 hộ, trên 500 nhân khẩu, sinh hoạt ở Giáo xứ Hà Lai, thôn Xóm Giáo xã Đầm Hà và giáo họ ở xã Quảng An, có 1 nhà thờ chính và 1 cha xứ quản nhiệm, 1 nhà thờ giáo họ. Bà con giáo dân sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp là chính và một số giáo dân làm dịch vụ. Dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương và sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban MTTQ huyện Đầm Hà, Ban hành giáo và giáo họ luôn được củng cố, kiện toàn cùng với linh mục Giáo xứ Hà Lai, các giáo họ động viên bà con Giáo dân thực hiện 7 tốt đời, 3 đẹp đạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, tin tưởng vào công cuộc đổi mới của đất nước, thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình, hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả.

Mô hình nuôi gà bản của gia đình chị Nguyễn Thị Luyến, giáo dân giáo họ xã Quảng An

Với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đồng bào công giáo đã năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các cây trồng vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tập trung phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại cho hiệu quả cao.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, các hộ giáo dân mạnh dạn nhận hàng trăm ha đất đồi trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, nhiều hộ gia đình đầu tư nuôi tôm, nuôi cá và nhuyễn thể , đoàn kết giúp nhau thành lập các tổ làm dịch vụ như tổ đào ao nuôi cá nước ngọt, tổ máy tuốt lúa, tổ xây dựng, tổ máy cày làm đất…đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện. Một số hộ gia đình có mức thu nhập vài trăm triệu đồng/ năm, tiêu biểu như hộ ông Trịnh Văn Phan, Nguyễn Kiên Quyết, Đặng Thị Đảm ở giáo xứ Hà Lai xã Đầm Hà. Các hộ gia đình luôn đoàn kết, tương trợ giúp nhau về vốn, giống, ngày công lao động, giúp nhau giảm nghèo bền vững, các hộ đã xây dựng được nhà cửa khang trang, đường làng ngõ xóm được bê tông, vệ sinh môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Xưởng đóng tàu của gia đình anh Vũ Đình Chương, thôn Xóm Giáo xã Đầm Hà

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, các gia đình giáo dân đã tích cực tham gia hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và ngày công lao động để xây dựng các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, mương nội đồng, tích cực tham gia xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu, từ sự đồng thuận của người dân đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần quan trọng đưa xã Đầm Hà và xã Quảng An trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo luôn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Giáo xứ Hà Lai và giáo họ Quảng An luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân xây dựng gia đình hòa thuận, vun đắp tình làng, nghĩa xóm; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở khu dân cư. Trên 98% hộ gia đình công giáo ở giáo xứ Hà Lai và 100% các hộ ở giáo họ Quảng An đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đồng bào Công giáo luôn đoàn kết tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện của địa phương.

Khu dân cư thôn Xóm Giáo xã Đầm Hà

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được đồng bào công giáo triển khai hiệu quả thông qua việc tham gia những mô hình nhân dân tự quản. Ban hành giáo cùng với Cha xứ đã lồng ghép tuyên truyền vận động bà con giáo dân về ý thức chủ động tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thường xuyên giáo dục con em sống lành mạnh, văn minh không tham gia các tệ nạn xã hội, do vậy thời gian qua trong giáo họ Quảng An và Giáo xứ Hà Lai không có người vi phạm tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tham gia dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự ở khu dân cư.

Trong xây dựng chính quyền, đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, hoạt động của MTTQ các cấp và đặc biệt là tham gia vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, giám sát thực hiện quy chế dân chủ, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay được giáo xứ, họ đạo đề ra, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, nhiệm vụ của địa phương, phù hợp với tâm tư, tình cảm, nếp sống đạo của người công giáo. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm, thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, các sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường. Nhà thờ Giáo xứ Hà Lai ở xã Đầm Hà  được các cấp quan tâm tạo điều kiện cho sửa chữa, trùng tu khang trang, các ngày lễ trọng như: Lễ noel, mừng thiên chúa giáng sinh, lễ phục sinh.. được cha xứ, Ban hành giáo tổ chức long trọng cùng với đông đảo giáo dân tham dự đáp ứng mong ước, nguyện vọng của giáo dân.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo trên địa bàn huyện đã thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bộ mặt của xứ đạo, họ đạo ngày càng được đổi mới, khang trang.

Trong thời gian tới những người Công giáo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng pháp luật của nhà nước, nhất là Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo. Động viên giáo dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội từ gia đình đến cộng đông giáo xứ, giáo họ, “sống tốt đời đẹp đạo”, góp phần xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                      Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)