Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND tỉnh giao ban xây dựng cơ bản quý II/2020

Ngày 30/6, UBND tỉnh họp giao ban công tác xây dựng cơ bản quý II/2020; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
 Hội nghị được truyền trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh, dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2020 đến nay trên địa bàn tỉnh là hơn 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm, chiếm trên 55% tổng chi ngân sách địa phương; tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt 34%, đảm bảo cho các nhiệm vụ chi, nhất là đối với các dự án quan trọng và động lực. Vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản tiếp tục ưu tiên bố trí. Đến nay, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản của tỉnh là gần 546 tỷ đồng. Công tác triển khai, hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công mới được tập trung thực hiện, đặc biệt là các công trình quan trọng, động lực. Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã được các chủ đầu tư tích cực thực hiện.

Tuy nhiên, công tác giải ngân còn chậm so với chỉ đạo của tỉnh. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án động lực gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án. Bên cạnh một số địa phương chủ đầu tư quyết liệt trong giải ngân vốn xây dựng cơ bản thì vẫn còn một số chủ đầu tư, địa phương chậm lập và nộp hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương đã chủ động khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tích cực triển khai các dự án, thực hiện giải ngân vốn.

Để đảm bảo mục tiêu 30/9 giải ngân 100% vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, giải ngân vốn. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư các dự án. Xử lý nghiêm các cá nhân làm chậm tiến độ đầu tư, quyết toán, giải ngân vốn.

Kiểm điểm công tác quản lý đô thị 6 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm công tác quản lý trật tự đô thị, hoạt động khai thác tại các mỏ vật liệu; công tác lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, thực hiện hiệu quả các gói kích cầu của Chính phủ, của tỉnh.

                             Ảnh: Mai Thắm (tin theo Báo Quảng Ninh)

Trả lời