Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội đồng thi đua khen thưởng họp bình xét điển hình tiên tiến

Ngày 1/7, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tổ chức cuộc họp để bình xét các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, trên cơ sở các quy định của luật thi đua, khen thưởng, văn bản hướng dẫn thi hành và Quy chế thi đua, khen thưởng của huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã thảo luận thông qua danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 theo cụm thi đua và theo các chuyên đề: chung sức xây dựng nông thôn mới; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; phong trào hội nông dân. Bên cạnh đó, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện cũng đã thống nhất danh sách đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020; 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình 135, đề án 196 Đề án 2085 và phong trào thi đua “phấn đấu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Việc tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến nhằm kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lao động, sáng tạo; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đề nghị: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, tiếp tục rà soát, thẩm định, tham mưu, hoàn thiện danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến theo quy định.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)