Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đổi mới – sáng tạo – đột phá xây dựng huyện Đầm Hà phát triển toàn diện

Sau 2 ngày làm việc (12 và 13/5), Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Phóng viên Trung tâm TT&VH đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy về kết quả Đại hội và quyết tâm của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các nội dung quan trọng của Đại hội đã hoàn thành theo kế hoạch. Đồng chí có thể chia sẻ cảm xúc về Đại hội?

Tôi rất xúc động, có thể cùng tập thể hoàn thành một việc lớn như vậy. Đại hội đại biểu lần thứ XXV của Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tạo một luồng gió mới trong đời sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao; được cán bộ, đảng viên quyết tâm trước những nhiệm vụ, những nhóm chỉ tiêu mới, rất cao chắc chắn rằng sẽ tạo nên kỳ tích của Đầm Hà ngày mới. Vậy nên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng khi đồng lòng, quyết tâm cao thì việc gì cũng có thể vượt qua; khi chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo thì sẽ không khó khăn trước mọi tình huống.

Điều gì đã góp phần làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ huyện, thưa đồng chí?

Đó là sự chủ động, chuẩn bị sớm tất cả các phương án từ điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, các phong trào thi đua, các công trình phần việc. Đó là rà soát, đánh giá, quy hoạch và chuẩn bị đội ngũ cán bộ. Việc đánh giá tiến độ, khả năng, triển khai tổ chức thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội XXIV. Đó là chuẩn bị kỹ về văn kiện, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, đoàn thể trực thuộc, các sở ngành cấp tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện. Đó là chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội cấp cơ sở, đảm bảo tiến độ, rút kinh nghiệm ngay sau Đại hội điểm. Đó là sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có phương châm “Đổi mới – sáng tạo – đột phá”. Xin đồng chí cho biết những nội dung cụ thể của phương châm là gì?

Với mong muốn, Đầm Hà trong những năm tới sẽ hoàn thành những mục tiêu rất quan trọng như huyện Đầm Hà sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5000 USD; tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 17,6% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nông, lâm, ngư nghiệp từ 40-41%, dịch vụ- thương mại từ 39-40%, công nghiệp- thiểu thủ công nghiệp- xây dựng từ 38-39%…. để đạt được những điều đó thì phải có tư duy đổi mới, phương pháp làm sáng tạo, ý chí quyết tâm, mạnh dạn vứt bỏ cái cổ hủ, lạc hậu, đột phá vào những trọng tâm như ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Mạnh dạn trong chuyển đổi rừng sản xuất sang trồng cây ăn quả ở những vùng đồi thấp; quyết tâm trong thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến; đổi mới trong công tác cán bộ…

Ngay sau thành công Đại hội, huyện sẽ tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ gì để hiện thực hóa phương châm cũng như đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện “bén rễ” ngay vào cuộc sống?

Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc học tập nghị quyết, hoàn thiện chương trình hành động của nhiệm kỳ để triển khai thực hiện. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, có lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện, phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên BTV để kiểm đếm trách nhiệm đối với người đứng đầu. Đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, xây dựng huyện Đầm Hà thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, huy động sự vào cuộc của nhân dân, đa dạng hóa hình thức đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nang cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, sử dụng hợp lý, tiết kiệm,  có hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dan, xây dựng văn hóa, con người Đầm Hà đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện. Củng cố, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cải cách tư pháp. Tăng cường xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đám ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đầm Hà là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện và được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đại hội?

Trước hết phải nói đến việc hoàn thành kết quả, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ XXIV (2015- 2020) của Đảng bộ huyện. Có như vậy mới đủ điều kiện, cơ sở đánh giá kết quả cũng như xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Hai là, chủ động, bám sát sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; phối hợp với các sở ban ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của địa phương. Nắm bắt phương hướng, mục tiêu của tỉnh trong 5 năm tới để cụ thể hóa mục tiêu, Nghị quyết của huyện. Thứ ba, trong công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cần kỹ lưỡng, sát thực tế, đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Thứ tư, coi trọng công tác truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, tạo điểm nhấn, sáng tạo mới trọng quá trình tổ chức Đại hội, nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc của Đảng. Thứ năm, vì được chọn là Đại hội điểm, lại là địa phương đầu tiên trong cả nước bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội, nên không tránh khỏi những sơ xuất, vì vậy, công tác tổ chức, chuẩn bị Đại hội cần được rà soát cụ thể, kỹ các phương án để kết quả của Đại hội được kết quả tốt nhất.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Nga – Trung tâm TT&VH (Thực hiện)