Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 5/2020

Ngày 27/5, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì họp thành viên UBND huyện phiên thường kỳ tháng 5/2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Trong tháng 5/2020 mặc dù còn nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh song  với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện, sự tích cực vào cuộc của các cấp các ngành, địa phương và nhân dân nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện được duy trì ổn định: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2020.  Chỉ đạo nhân dân thường xuyên thăm đồng, phòng trừ một số sâu bệnh hại lúa; Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Tuy nhiên, việc tái đàn lợn trên địa bàn huyện chậm do giá lợn giống cao và khan hiếm giống. Giá trị sản xuất Công nghiệp -TTCN đạt 53,622 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 234,847 tỷ đồng bằng 32,2% kế hoạch. Thương mại, dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 97,85 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 455,41 tỷ đồng bằng 28,64% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới, được các cơ quan, đơn vị, các xã tích cực triển khai thực hiện. Tập trung xây dựng đường ngõ xóm, lắp bóng điện, treo pa no, khẩu hiệu, trồng cây bóng mát… Đối với Chương trình 135, đề án 169, lập Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến 2030. Công tác XDCB, GPMB,  tài nguyên môi trường, đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất NTTS của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp trên hệ thống loa phát thanh của huyện và các xã, thị trấn;  tranh gấp, tuyền truyền qua các mạng xã hội. Công tác giáo dục và đào tạo, đảm bảo các điều kiện an toàn để học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ học do phòng chống dịch bệnh Covid-19. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp được quan tâm, đôn đốc, triển khai thực hiện. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, ANCT – TTATXH trên địa bàn được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn về kết quả thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao… Đồng thời, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể: Tích cực vận động nhân dân phát triển sản xuất vụ mùa, rau màu, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với kiểm soát an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, phát triển các sản phẩm OCOP, hoàn hiện hồ sơ các xã NTM nâng cao. Ngành điện đảm bảo nguồn điện cho sản xuất ổn định. Tích cực thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách; Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành quyết toán các công trình. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động, giảm nghèo. Tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; nội dung Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, PCCR.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 06- NQ/HU ngày 18/4/2016 (giai đoạn 2016- 2020) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/HU ngày 20/6/2016 (giai đoạn 2016- 2020) của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Thị trấn Đầm Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

                                                 CTV.Minh Hải