Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn kiểm tra của Sở LĐ TB&XH tỉnh làm việc tại huyện Đầm Hà

Ngày 17/10/2023, Đoàn kiểm tra của Sở LĐ TB&XH tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Đầm Hà về kiểm tra các thiết chế văn hóa, thể thao, vu chơi, giải trí cho trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện. Dự và làm việc với đoàn có Phòng LĐ TB&XH huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo, hiện nay toàn huyện có 73 thế chế VHTT, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em đang hoạt động. Có 4 thiết chế VHTT, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em. Các thiết chế VHTT, vui chơi, giải trí do nhà nước đầu tư, quản lý 69, do tư nhân quản lý 4. Huyện Đầm Hà thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT cho trẻ em gắn với phát huy hiệu quả các thiết chế VHTT. Từ năm 2021 đến nay đã tổ chức 18 lớp dạy bơi cho gần 300 trẻ em, tuyên truyền, vận động các gia đình đưa trẻ em đi học bơi được 8 lớp, Đoàn thanh niên huyện mở được 7 lớp năng khiếu hè, các xã tổ chức 2 lớp võ, 1 lớp tiếng Trung cho trẻ em từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Phát huy hiệu quả các thiết chế VHTT tại các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố gắn với tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho trẻ em. Phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền phòng tránh đuối nước, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho cho học sinh và trẻ em trên địa bàn huyện…

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo về hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí cho trẻ em và công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn huyện Đầm Hà. Đoàn kiểm tra của Sở LĐ TB&XH tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả của huyện Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của huyện cần tập trung bám sát vào các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh để tham mưu, hướng dẫn hoạt động, quản lý các thiết chế VHTT cho cơ sở. Phòng LĐ TB&XH tiếp tục tham mưu cho UBND huyện về tăng cường hoạt động của thiết chế VHTT ở cơ sở và công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn huyện. Phòng VH-TT cần có hướng dẫn cụ thể đối với các đơn vị có thiết chế VHTT để các đơn vị hoạt động hiệu quả và đúng quy định. Quan tâm đến công tác đầu tư đối với thiết chế VHTT dành cho trẻ em tại các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; công tác tập huấn về các thiết chế VHTT. Phòng GD&ĐT rà soát lại tất cả các thiết chế VHTT trong các trường học. Tập trung xây dựng mô hình điểm trong sử dụng thiết chế VHTT tại nhà văn hóa, trường học.

Đoàn kiểm tra khảo sát bể bơi tư nhân tại xã Quảng Tân

Khảo sát tại trường MN tư thục Tuổi thơ, thị trấn Đầm Hà

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi khảo sát một số thiết chế VHTT, giải trí do nhà nước, tư nhân quản lý và đầu tư tại thị trấn Đầm Hà và xã Quảng Tân.

Quốc Nghị