Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ANH HÙNG LAO ĐỘNG NGUYỄN TẤN ANH (1922-1989)

Đồng chí Nguyễn Tấn Anh sinh năm 1922 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Nghĩa Bình (nay là tỉnh Bình Định). Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, đồng chỉ đã sớm giác ngộ cách mạng. Khi còn là học sinh, đồng chí tích cực tham gia các phong trào thanh niên chống sưu, thuế, phản đối chế độ thực dân phong kiến, tham gia giành chính quyền tại địa phương. Ngày 21/01/1950, đồng chí Nguyễn Tấn Anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí hoạt động tích cực, tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng, tuyên truyền, vận động nhân dân bám đất, giữ làng, nuôi giấu cán bộ.

Anh hùng lao động Nguyễn Tấn Anh

Sau năm 1954, đồng chí tập kết ra Bắc, được điều về công tác tại ngành thương nghiệp, phụ trách Cửa hàng Lâm thổ sản Hải Ninh đóng trên địa bàn huyện Đầm Hà. Địa bàn này khi đó vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Thời gian đầu nhận nhiệm vụ, đồng chí đã mạnh dạn đứng ra nhận tạm ứng lương thực của tỉnh để cứu đói cho nhân dân các xã: Cái Chiên, Thanh Y (nay là xã Quảng Lâm), Nà Pá (nay là xã Quảng An). Đồng thời, đồng chí vận động nhân dân khai thác lâm thổ sản phục vụ xuất khẩu để trả lại lương thực đã tạm ứng. Đồng chí vận động nhân dân đưa cây quế vào trồng thí điểm ở các xã Thanh Y, Nà Pá đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với sự nhạy bén và kinh nghiệm trong sản xuất, thu mua lâm thổ sản, đồng chí chủ động liên hệ để xuất khẩu quế sang các nước xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là Liên Xô và các nước Đông  u… Với những đóng góp và thành tích đạt được, ngày 07/7/1958, đồng chí Nguyễn Tấn Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sau năm 1958, đồng chí được điều động giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Công ty Lâm thổ sản cấp I Trung ương, Trưởng đoàn thu mua lâm thổ sản Liên bộ Nội – Ngoại thương ở Tây Bắc; Phó Trưởng ty Thương nghiệp tỉnh Nghĩa Lộ; Chủ nghiệm Công ty cây công nghiệp Nghĩa Lỗ; đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam (năm 1961). Sau giải phóng miền Nam (năm 1975), đồng chí tiếp tục được điều động giữ các chức vụ như: Giám đốc Công ty Ngoại thương Nghĩa Bình (Bình Định); Phó Trưởng ban Tài chính – Quản trị tỉnh Gia Lai – Kon Tum; Tổng Giám đốc Liên hiệp Xí nghiệp sản xuất đặc sản xuất khẩu tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Năm 1989, đồng chí từ trần tại Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý: – Huân chương chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất. Dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Tấn Anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng, là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.